Privacyverklaring

Diëtist Rijnmond gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als je gebruik maakt van diensten van Diëtist Rijnmond dan hebben wij gegevens van je nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • naam
  • geboortedatum
  • adresgegevens
  • BSN
  • Geboortedatum
  • telefoonnummer
  • gegevens zorgverzekering
  • e-mailadres
  • bepaalde ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Diëtist Rijnmond heeft je persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden, om je een persoonlijk voedingsadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ . Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.


Hoe lang bewaren we je gegevens?

Diëtist Rijnmond bewaart je persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). 


Delen met anderen

Diëtist Rijnmond zal je gegevens, alleen indien noodzakelijk en met jouw instemming, verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtist Rijnmond heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht. Diëtistenpraktijk Rijnmond zal je gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om je gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Diëtistenpraktijk Rijnmond een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtist Rijnmond blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van persoonsgegevens. 


Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dietist-rijnmond.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.


Beveiliging

Diëtist Rijnmond neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat je gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via telefoonnummer 010-2103023 of via e-mail: info@dietist-rijnmond.nl


Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van je persoonsgegevens door diëtistenpraktijk Rijnmond kun je contact opnemen via telefoonnummer 010-2103023 of via e-mail: info@dietist-rijnmond.nl. Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.