Voedings- en dieetadvies

Sinds 2019 heeft Diëtist Rijnmond om diverse redenen geen contracten meer afgesloten met verzekeraars. Een gevolg hiervan was dat de tarieven voor voedings- en dieetadvies (o.a. doordat er minder kosten zijn) naar beneden bijgesteld konden worden. Veel cliënten zijn hier blij mee. Waarom? Dieetadvisering is geregeld via de basisverzekering. Dit betekent dat altijd eerst het eigen risico wordt aangesproken en dat dit volledig verbruikt moet zijn, voordat je iets vergoed krijgt. Ook als dieetadvisering extra in je aanvullende verzekering is opgenomen. 


Vergoeding

Heb je je eigen risico al opgebruikt, dan kun je eventueel bij je verzekeraar navragen of en wat zij vergoeden als het gaat om een niet-gecontracteerde diëtist. Diëtist Rijnmond heeft daar verder geen bemoeienis mee.


Betaling 

Na afloop van een consult ontvang je een link met een betaalverzoek, waarmee je het consult direct afrekent. Uiteraard ontvang je ook een factuur. Deze kun je eventueel indienen bij je verzekeraar. 


PS. food & lifestyle

Besluit je om het PS. food & lifestyle programma te volgen, dan betaal je alleen voor de producten die je gebruikt. Betaling gaat op dezelfde wijze als hierboven genoemd. De consulten zijn gratis.** 


Laptop met bonnetjes

Tarieven


Voedings-/dieetadvies (VD)

Startconsult VD € 66,00
Schriftelijk advies n.a.v. startconsult VD € 16,50
Vervolgconsult VD € 31,00
Kort vervolgconsult VD € 16,50

PS. food & lifestyle programma (PS)

Kennismakingsgesprek PS Gratis en vrijblijvend
Startconsult PS Gratis
Vervolgconsult PS Gratis
PS. food & lifestyle producten Vanaf € 2,80 per product*
Consulten PS. na afronden van het complete programma € 16,50**

*  Afhankelijk van je persoonlijke situatie, gebruik je 3-5 producten per dag

    Dit is in fase 1:

    Per dag  :        circa  €    8,00 - € 14,00

    Per week:        circa  € 59,00 - € 98,00  


** Consulten blijven gratis zolang je het programma volgt zoals voorgeschreven. Ook de consulten tijdens het jaar nabegeleiding zijn gratis. Besluit je echter om het programma niet (meer) volledig te volgen of wil je graag blijven komen nadat het programma compleet is afgerond, dan betaal je het genoemde tarief. 


Afspraken niet nakomen

Hoe vervelend dit ook is, niet tijdig afgezegde afspraken (d.i. < 24 uur van te voren) worden in rekening gebracht. Dit omdat er ruimte gereserveerd wordt in de agenda voor een afspraak en invulling door iets anders dan niet meer lukt. In rekening wordt gebracht: 50% van de kosten van het betreffende consult.