Voedings- en dieetadvies

Sinds 2019 heeft Diëtist Rijnmond om diverse redenen geen contracten meer afgesloten met verzekeraars. Een gevolg hiervan was dat de tarieven voor voedings- en dieetadvies (o.a. doordat er minder kosten zijn) naar beneden bijgesteld konden worden. Veel cliënten zijn hier blij mee. Waarom? Dieetadvisering gaat eerst van je eigen risico af. Wil je iets vergoed krijgen, moet je dit dus eerst al opgebruikt hebben. Heb je je eigen risico al opgebruikt, dan kun je eventueel bij je verzekeraar navragen of en wat zij vergoeden als het gaat om een niet-gecontracteerde diëtist. Diëtist Rijnmond heeft daar verder geen bemoeienis mee. Na een consult ontvang je een factuur die je zelf betaalt aan Diëtist Rijnmond.


PS. food & lifestyle

Besluit je om het PS. food & lifestyle programma te volgen, dan betaal je alleen voor de producten die je gebruikt. De consulten zijn gratis.**


Laptop met bonnetjes

Diëtistische begeleiding

Startconsult € 58,00
Schriftelijk voedingsadvies € 14,50
Vervolgconsult € 29,00
Kort vervolgconsult € 14,50

PS. food & lifestyle programma

Kennismakingsgesprek Gratis en vrijblijvend
Startconsult Gratis*
Vervolgconsult Gratis**
PS. food & lifestyle producten Vanaf € 3,65 per maaltijd***

* Bij afname van 1 PS. food & lifestyle startpakket of losse PS. producten voor 1 week

** Bij afname van minimaal € 35,00 aan PS. producten, anders € 14,50

*** Je gebruikt 3-5 producten per dag 


Afspraken niet nakomen

Hoe vervelend dit ook is, niet tijdig afgezegde afspraken (d.i. < 24 uur van te voren) worden in rekening gebracht. Dit omdat er ruimte gereserveerd wordt in de agenda voor een afspraak en invulling door iets anders op korte termijn dan niet meer lukt. In rekening wordt gebracht: € 29,00 voor een startconsult, € 14,50 voor een vervolgconsult en € 7,25 voor een kort vervolgconsult.